0

Anthroposophy and trauma Antroposofie en trauma

Anthroposophy and trauma

Anthroposophy looks at the being as a whole. Not not just as symptoms or what is wrong and where that sits.

The being can be devided in 3 or 4 parts.

3 devision;
Thinking
Feeling
Doing/will

4 devision:
Physical body
Etheric body (energy/systems)
Astral body
The “I”/”me”

weleda hart

Now when we look at trauma from the anthroposophic way, what happens is that when someone is in a very shocking or fearful situation, it is too much to handle or process.
When this happens, it is often possible that The “i”/”me” withdraws itself, and leaves the body. It choose to go out, to not have to deal with what is happening right now, not to feel this pain or fear.
This phenomenon is often reported by people that have almost died too.
Experiencing as if you were outside your body, or hanging above your body, watching it from a distance.

It is called dissociation, because you dissociate with your physical body.
This is why often in traumatherapy, you work on getting them back in touch with their body, feelings and emotions again. To reconnect all 4 parts.

Good interventions here can be ecercises that are about awareness, feelings, emotions, physical, sensations, expressing feelings through the body or face etc.

From the 3 division, we can look at it similar. What we often see after trauma is that a person has very weak, or no feelings at all. Emotional numbness. This means, because the trauma was too painfull emotionally, they suppressed the ‘feeling’ part. Not to have to feel anything like that at all anymore.
The opposite is also possible. That because of the trauma the ‘feeling’ part got oversensitive. And now in any simple or non threatening situation the ‘feeling’ part give stoo many strong signals of danger, stress or other emotions. By very small triggers they can snap and become very agry and agressive or or react too emotional on something seemingly ordinary.

Good interventions here can be balancing exercises. And, if the feeling part is very strong, work on the thinking (for example exact drawings/line/thinking games) or the doing/will (physical exercises/games where they can let go and forget, not feel/claywork).
And if the feeling part is very numb, then ofcourse as many exercises as possible that are about and include feelings.

Hope this gave you a good insight about antroposophy and trauma and some practical tools on what you can use.

To the happiness of your child!

JacquelineAntroposofie en trauma

Antroposofie kijkt naar het hele wezen als een geheel. Niet alleen naar de symptomen of naar de plek waar er iets mis is.

Het wezen kan in 3 of 4 verdeeld worden.

3 ledigheid;
Denken
Voelen
Willen/doen

4 ledigheid:
Fysiek lichaam
Etherisch lichaam (energie/systemen)
Astraal lichaam
Het “Ik”

weleda hart

Wanneer we kijken naar trauma vanuit de antroposofie, wat gebeurt wanneer iemand in een extreem schokkende of angstige situatie verkeerd, het te veel is om te kunnen verwerken of bevatten.
Wanneer dit gebeurt, is het vaak zo dat het “Ik” zich terugtrekt uit het lichaam. Het kiest ervoor eruit te gaan, om niet te hoeven omgaan met wat er gebeurd, deze pijn of angst niet te hoeven voelen.
Dit fenomeen is ook vaak gerapporteerd bij een bijna dood ervaring.
Het voelde alsof ze uit hen lichaam waren, erboven hingen, en er van een afstandje naar keken.

Het wordt dissociatie genoemd, omdat je letterlijk dissocieert van je fysieke lichaam.
Dit is waarom in traumatherapie vaak wordt gewerkt aan het weer terugbrengen naar de connectie met het lichaam, gevoelens en emoties. Alle 4 delen weer bij elkaar brengen tot een gezond geheel.

Goede interventies zijn oefeningen over bewustzijn, gevoelens, emoties, lichamelijk, sensaties, het uitdrukken van emoties met het lichaam of gezicht etc.

Vanuit de 3 ledigheid kunnen we er hetzelfde naar kijken. Wat we vaak zien na trauma is dat een persoon een heel zwakke of afwezig gevoel heeft. Emotioneel afgevlakt. Dit betekend dat ze, omdat het trauma emotioneel te pijnlijk was, zich hebben afgesloten van hen gevoel. Zodat ze zoiets nooit meer hoeven te voelen of bewust meemaken.
Het tegenover gestelde is ook mogelijk. Dat door het trauma het gevoel juist overprikkeld is geworden. En dat nu in elke simpele of onbedreigende situatie het gevoel een te sterk signaal afgeeft van gevaar, stress of andere gevoelens. Bij hele kleine triggers kunnen ze uitbarsten in woede of agressie en reageren te emotioneel op iets dat heel gewoon lijkt.

Goede interventies hier zijn oefeningen over balans. En, als het gevoel overprikkeld is,  werk aan het denken (bijvoorbeeld exacte tekeningen/lijnen/denkspelletjes) of het doen/willen (fysieke inspanning/kleien/spelletjes waarin ze zich kunnen verliezen en bezig zijn).
En als het kind juist gevoelloos is geworden, dan doe je natuurlijk alleen maar oefeningen die met het gevoel en emoties te maken hebben. Evt. in combinatie met denken en doen.

Ik hoop dat dit je wat inzicht gaf in de antroposofie en trauma, en wat praktische ideeën die je kunt gebruiken.

Op het geluk van jouw kind!

Jacqueline

Previous Post Next Post

You may also like

Leave a Reply

*NEW* Kangadance course is now available in the shop! A new course starts every saturday. Join with your baby. Sluiten